Foreningen af Sjette Frederiks tro Undersaatter

Kjære Undersaatter, Kandidater og Gjæster,

I året 1970  - 28. januar - stiftes foreningen på Promenaden i Frederiksberg Allé, for fremover at sikre en ordentlig afvikling af en årlig forsamling ved Majestætens Statue i Frederiksberg Have, siden 1968 gennemført alene af Stifteren og skuespiller Ole Monty. Der dannes en bestyrelse, bestående af Ole Monty, Hardy Rafn, Jens Østerholm, Mik. Rosenberg og Børge Carstensen. Ole Monty er selvskreven som foreningens præsident. Som sekretær vælges Børge Carstensen.

16. februar fremkommer forslag om at indføre kontingent, men meningerne om dets størrelse er så afvigende - fra 5 til 50 kr. - at forslaget må henlægges. 13. maj afholdes møde med en række kandidater på Frederiksberg Hotel på Åboulevard. De første vedtægter præsenteres. 19. juni sejler man på kanalerne, læsker sig vd ishuset og slutter af i Krøgers Have i Pile Allé. Jens Glahder og Ole Magnussen optages i foreningens 1. klang. 24. september præsenteres de første, smalle stavnsbånd. 3. december overrækkes præsidentmedaljen og foreningens segl præsenteres. Der oprettes et hverv som klangmester, hvortil Jens Østerholm vælges. Der indføres kontingent på 5 kr. om måneden.

 
 Her ser I nogle af de Billeder, som sammen med Resten af Foreningens forunderlige Historie gennem mere end 40 Aar, snart vil komme til at pryde denne Del af min Hjemmeside.

Danmark til Ejderen !

Foreningen af Sjette Frederiks tro Undersaatter

Carl Hjembæk Pedersen
Præsident
Undersaat af 18. Klang

Præsidentpalæet, den 27. januar 2013