20. juni 1982 - Frederiksberg Slot fra venstre: 1. ? 2. Jens Rud Hansen, 3. Helge Rasmussen, 4. Ib Hansen, 5. Elo Magnussen, 6. Kjeld Nørgaard, 7. Bjørn Abel, 8. Børge Carstensen, 9. ? 10. Frede Keldsen, 11. Jens Østerholm, 12. Kurt Schouenborg, 13. Michael Rosenberg, 14. John Rasmussen, 15 Knud Kristensen, 16. Jesper Klein