Brøndbyvester Bylaug

Kære medlemmer, 

Brøndby kommune har opsagt Brøndbyvester Bylaugs aftale gennem 45 år om lån af lokaler på Hermosagård. Lauget har også fået afslag på aftalen om vederlagsfri benyttelse af Kostalden - festlokalet på Hermosagård, som Brøndbyvester Bylaug åbnede i 1980 efter 7 års frivilligt arbejde. Lokalerne skal tømmes for bylaugets effekter senest den 30. januar.

Bylauget kan ikke eksistere uden lokaler og vederlagsfri benyttelse af Kostalden, derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i stuehuset på Hermosagård tirsdag den 29. januar kl. 19:30, med henblik på at bringe Brøndbyvester Bylaug til ophør.

Der er ikke opkrævet kontingenter siden 2014. Derfor henvender vi os til jer, der var medlemmer af Brøndbyvester Bylaug dengang, samt til jer, der er meldt ind senere.

Den ekstraordinære generalforsamling skal iht. laugets love beslutte hvilket formål, formuen skal skænkes til.

Læs venligst følgende indkaldelse med dagsorden:

 

Brøndbyvester Bylaug indkalder til:

Ekstraordinær generalforsamling
i stuehuset på Hermosagård
Tirsdag, den 29. januar 2019 kl. 19:30

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Aflæggelse af beretning for perioden 01.01.2015 til nu v/oldermand Morten Hansen.

3.    Aflæggelse af regnskab for perioden 01.01.2015 til 31.12.2018.

4.    Orientering om Brøndby Kommunes opsigelse af vores aftaler om lokaler.

5.    Brøndbyvester Bylaugs ophør.

6.    Drøftelse om planer vedr. arkivalier, billeder m.m.

7.    Drøftelse og vedtagelse af hvilket formål, formuen skal skænkes til.

8.    Indkomne forslag.

9.    Eventuelt.

Forslag skal være oldermanden, Morten Hansen, Bygaden 59, 2605 Brøndby, i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Send dem gerne til undertegnede, som også gerne besvarer eventuelle spørgsmål.

Meddel venligst, om du ønsker at være betegnet som medlem af Brøndbyvester Bylaug  i den sidste tid, og om du kommer til den ekstraordinære generalforsamling (af hensyn til opstilling af borde/stole) – enten på nedenstående mail eller pr. tlf.

Med venlig hilsen

Brøndbyvester Bylaug


Carl Hjembæk Pedersen

(Med fuldmagt fra oldermand Morten Hansen)

e-mail: capeone49@gmail.com
Mobil: 5125 3107