20. juni 1981 Frederiksberg Have - Thehuset - Fra venstre: 1. Knud Kristensen, 2. Bjørn Abel, 3.Frede Kjeldsen, 4. Ib Hansen, 5. Elo Magnussen, 6. Jesper Klein, 7. ? 8.Børge Carstensen, 9. ? 10. ? 11. Jens Rud Hansen, 12. ? 13. Jens Østerholm, 14. Bjørn Tidmand, 15. Kurt Schouenborg, 16. ? 17. Mogens Walther, 18 .Kjeld Nørgaard, 19. Mikael Rosenberg